(Oppmerket) linje som skiller et område fra et tilstøtende område. Se riksgrensen, sjøterritoriet, fiskerigrense, tollgrense, grenseoppsyn, fast eiendom.