Grease, betegnelse på smørefett; omfatter en rekke smøremidler, hvorav de fleste er fremstilt av tynne mineraloljedestillater tilsatt visse metallsåper.