Gravsten, monument reist ved graven til en avdød (se gravmæle). I Norge blir gravstenene fjernet når fredningstiden på 15 eller 20 år er opphørt, eller de pårørende ikke lenger betaler festeavgiften. Bare i Oslo fjernes det årlig ca. 500 gravstener, som blir senket i sjøen eller benyttet som fyllmasse i havneområdet. Retningslinjer for verneverdige gravstøtter skal imidlertid bli utarbeidet.