Følges graviditet (drektighet) av markerte endringer i produksjonen av visse hormoner. Hos hoppe er det forhøyet nivå av hormonet gonadotropin i blodet i flere uker fra dag 42 etter konsepsjonen. Ved bruk av enkle «kits» på en blodprøve kan man fra dette tidspunkt fastslå om hoppen er drektig eller ikke. Hos ku og sau danner eggstokkens gule legeme hormonet progesteron. Ved bruk av en enkel metode kan dette hormonet påvises i økte mengder i både blod og melk. Dette gjelder både i lutealfasen av seksualsyklus og ved drektighet. Hos drektige purker utskilles hormonet østron i økt mengde i urinen i perioden 24–32 etter konsepsjonen. Hormonet kan da påvises ved bruk av en enkel kjemisk, norskutviklet metode.