Gravferdsstønad, økonomisk behovsprøvd gravferdshjelp på opp til kr. 16 068 (2005) ytes av folketrygden ved dødsfall. I visse tilfeller kan det også ytes stønad til båretransport. Standardstøtte på kr 4000 til alle falt bort 1. jan. 2003.