Graveugle, fugleart i uglefamilien. På størrelse med kirkeugle, som den ligner, men tarsene er særlig lange og nesten fjærløse. Lever til dels sammen med præriehunder og jordekorn i jordganger. Utbredt fra USA til Argentina.