Gratifikasjon, påskjønnelse, især godtgjørelse i form av penger som gis utenom lønnen for ytt tjeneste.