Granulum, egentlig 'lite korn'; brukes om meget små partikler («korn») innen flere fagområder. Se også granula.