Granpraktbille, billeart i familien praktbiller. Flat og oval art, 10–15 mm lang. Kobberfarget halsskjold og mørke dekkvinger med tre kobberfargede fordypninger. Arten er et livlig solskinnsdyr som kan sees på grantømmer der eggene legges. Larvene gnager under barken på døde stammer. Granpraktbillen finnes hovedsakelig på Østlandet, og er ikke uvanlig.