Granofyr, en granittisk bergart som gjerne opptrer i gangform. Den er karakterisert ved en porfyrisk struktur og en finkornet grunnmasse som består av en regelmessig sammenvoksning av kvarts og alkalifeltspat, akkurat som i skriftgranitt, men i mikroskopisk målestokk (mikrografisk tekstur).