Grannmarikåpe, flerårig urt i rosefamilien. 10–40 cm høy, tynn plante. Bladstilker og blad har sprikende hår, bladene er nyreformede og blågrønne. Grannmarikåpe er vanlig i eng, skogkanter og beiter over hele landet, opp til 1400 m o.h. i Ulvik.