Grankonglemøll, sommerfuglart i familien pyralider. Larven gnager i kongleskjellene og kaster ut ekskrementene, som samler seg i store klumper utenpå konglene. Den er skittenrød og kan bli opptil 2 cm lang. Frøene blir skadd. Sommerfuglen flyr i juni og juli og legger eggene i grankonglene. Larveutviklingen foregår i løpet av sommeren mens konglene er grønne og vokser. Om høsten søker larven ned i skogbunnen, hvor den overvintrer.