Granknoppmøll, sommerfuglart i familien Yponomeutidae. Forvingene er lyst brungrå med glinsende skjær. Larvene gnager inni granknopper og skudd med det resultat at skuddene visner. Angrep er kjent fra Norge.