Grand old man, egentlig ærverdig gammel mann; hedrende uttrykk brukt om en høyt respektert eldre lederskikkelse, veteran innenfor et bestemt område, f.eks. et politisk parti, en vitenskapsgren, en yrkesgruppe.