Granbarkvikler, småsommerfuglart i familien viklere. Vingene er mørkt brune, forvingene har i tillegg et gråbrunt, spraglete mønster. Vingespenn 13–14 mm. Larvene gnager under bark på gran eller lerk som er 5 til 15 år gamle. Gangene kles med silketråder. Sterke angrep er kjent fra Mellom-Europa, der skogen på forhånd er svekket av kulde eller tørke. Arten er funnet spredt på Østlandet, men masseangrep er foreløpig ikke registrert.