Gramion er i kjemien en foreldet betegnelse på massen av ett mol ioner av et gitt slag.