Grakse, restene av fiskelever, hvalspekk, -kjøtt og -ben etter at tranen eller oljen er utvunnet. Presskakene fra gjæret levergrakse ble tørket og malt til dyrefôr.