Grafskriver, enhet som presenterer datagrafikk i todimensjonal, skriftlig form; se plotter.