Graduere, avpasse i grad; inndele i grader; avlegge slutteksamen ved skole eller universitet.