Graderte sykepenger, skal etter folketrygdloven ytes ved gradert sykemelding. Den som for eksempel kan arbeide halv tid, skal ha halve sykepenger. Det er et vilkår at evnen til å utføre inntektsgivende arbeid er nedsatt med minst 20 prosent.