Graderte lønnstillegg, lønnstillegg som er gradert slik at de øker i takt med lønnens størrelse, har vært brukt for å hindre den nivellering av lønningene som ville oppstå om laverelønte arbeidstakere fikk samme lønnstillegg som høyere lønnede arbeidstakere.