Gradør, yrkesutøver som arbeider innen tekstil- og konfeksjonsindustrien og foretar mønsterkonstruksjon, mønsterendring, valg av materialer, gradering og tilskjæring samt tilrettelegging for maskinell produksjon av produktene. Opplæring i faget skjer normalt ved to år i videregående skole og to år i lære i bedrift. Opplæringen på arbeidsplassen avsluttes med en fagprøve.