Da P. Chr. Asbjørnsen 1864 under pseudonymet Clemens Bonifacius hadde utgitt sin kjente folkebok Fornuftigt madstel, oppstod både i dagspressen og i den vitenskapelige verden en livlig diskusjon som fikk navnet grøtstriden, fordi den særlig gjaldt fordøyeligheten av stampe-melet i landsens vassgraut. Debatten dreide seg imidlertid også om andre sider av vårt nasjonale kosthold. I striden deltok foruten Asbjørnsen bl.a. folkelivsforskeren Eilert Sundt og sagnsamleren Andreas Faye.