Grønske er en populær betegnelse for iøynefallende forekomster av grønnalger. Det kan være i ferskvann, langs havstrender og i fjærepytter. Strandområder som er forurensede eller påvirket av ferskvann er særlig rike på grønske.