Fellesbetegnelse for flintaktige, omdannede vulkanske bergarter som ble anvendt i steinalderen til våpen og redskap. På Hespriholmen utenfor Bømlo, Hordaland, ble det i tidsrommet ca. 7500–2000 f.Kr. drevet steinbrudd på slik grønnstein.