Grønnskolling er en ung, uerfaren og umoden person.