grønnkurle

Grønnkurle i nærheten av Finse
Grønnkurle i nærheten av Finse
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Artikkelstart

Grønnkurle er en orkidé som er ganske vanlig i fjell- og åstrakter i mesteparten av Norge. På grunn av grønnfargen på blomstene er plantene ikke så lette å få øye på.

Faktaboks

Etymologi
av gresk koilos, innhul og glossa, tunge. Av latin viridis, grønn.
Vitenskapelig navn
Dactylorhiza viridis
Beskrevet av
(L.) R.M.Bateman, Pridgeon og Mark Wayne Chase

Beskrivelse

Plantene blir 5–25 centimeter høye. Bladene er breie og bøyde utover. Fargen på bladene er bleikere på undersida og de har tydelige nerver som er mørkere enn bladene. Grønnkurle hører, etter nyere oppfatninger, til marihåndslekta og har som de andre artene i slekta, rotknoller som er flika.

Blomsterakset er ganske kort og glissent. Blomstene er gulgrønne eller brunlig grønne. Som de fleste orkidéer har blomstene seks blomsterblader. Hos denne arten er fem av blomsterbladene bøyd mot hverandre og danner en hjelm over pollenbærer og arr. Det sjette blomsterbladet er leppa, som er lang, nedbøyd og treflika. Grønnkurle har nektar som finnes i en meget kort spore.

Utbredelse

Grønnkurle
Grønnkurle. Malmagrøn, Voss.
Grønnkurle
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Grønnkurle vokser i åpne, urterike skoger, enger, beitemark og myr, ofte på baserik grunn. Den er vanligst i fjellskogene, men finnes også åstrakter. Grønnkurle mangler i kyststrøk i Sørøst-Norge og finnes kun få steder i lavlandet i Sør-Norge. Artens verdensutbredelse er i tempererte områder på den nordlige halvkule.

Særegen er forekomstene noen få steder på Jæren som regnes som en egen underart, islandsgrønnkurle. Dette taksaet vurderes som sterkt trua (EN) i Rødlista.

Reproduksjon

Grønnkurle, enkeltblomst
Grønnkurle enkeltblomst. Fem avblomsterbladene er samla som en hjelm over polliniene og arret. Inngang til den korte spora er også synlig. Nordre Knutshø, Oppdal.
Grønnkurle, enkeltblomst
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Grønnkurle er som de fleste orkidéer, insektpollinert. Med sin lange leppe og grønnlige blomsterfarge, kan grønnkurle ligne noe på stortveblad, men i motsetning til denne har grønnkurle ikke noen fure i leppa til nektar og heller ikke aktiv plassering av pollinier på besøker. Grønnkurle har nektar som samles opp i nektarspora og hører altså til de orkidéene som har belønning til pollinatorene. Polliniene har festeskive som limer polliniet fast på insektet.

Flere ulike typer mindre insekter er observert som besøkere eller er funnet med pollinier av grønnkurle festa på hodet. Blant de antatte pollinatorene er ulike typer veps, som snyltveps fra familien Ichneumonidae, mindre bier, biller og fluer. Observasjoner fra Alpene har vist at maur i slekta tuemaur pollinerer grønnkurle der.

Systematikk og navn

Denne arten er en av en rekke orkidéer med norsk navn som slutter på «-kurle». Dette ordet betyr «krøll» eller noe lite rundt. Opphavet til dette er uklart, men kan ha sammenheng med blomstenes utseende. I eldre litteratur kan man finne navnet poseleppe eller poselæbe som norsk navn på grønnkurle. Dette er navnet på arten i Danmark, hvor arten nå anses som utdødd.

Grønnkurle har vært oppfatta som en egen slekt, Coeloglossum, men nyere undersøkelser med genetiske metoder av slektskap har vist at grønnkurle trolig hører hjemme i marihåndslekta og at disse to slektene burde behandles som én slekt hvis man legger avgjørende vekt på hypotesene om slektskap basert på genetiske analyser. Hvis morfologi tillegges større vekt vil to slekter fortsatt opprettholdes. En kompliserende faktor er at grønnkurle har nektar, mens resten av marihåndslekta ikke har.

Hvis grønnkurle og marihåndslekta oppfattes som én evolusjonær enhet, må dermed nektar enten være en egenskap som gruppas felles forløper hadde og så har denne egenskapen gått tapt gjennom evolusjonen hos de fleste artene, eller så har gruppas felles forløper ikke hatt nektar og denne egenskapen må ha evolvert hos grønnkurle alene på et senere tidspunkt. Det er ikke full enighet blant systematikere om grønnkurle bør inkluderes i marihåndslekta.

Les mer i Store norske leksikon

Faktaboks

grønnkurle
Dactylorhiza viridis
Tidligere vitenskaplig navn
Satyrium viride L., Peristylus viridis (L.) Lindl., Habenaria viridis (L.) R.Br., Coeloglossum viride (L.) Hartm.
Artsdatabanken-ID
156340
GBIF-ID
2810284

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg