Grønngylt, benfiskart i leppefiskfamilien. Opptil 25 cm lang, hannen er overveiende blå- og grønnspraglet, hunnen mer brun og gul. Kjønnsskifte kan forekomme. Gyter om sommeren tre år gammel. Utbredt fra Middelhavet og Azorene til Norge. Vanlig på algebevokst fjellgrunn i fjæra langs sør- og vestkysten til Trondheimsfjorden. Fungerer som pussefisk, dvs. at den fjerner ytre parasitter fra huden og gjellehulen hos andre og større fisk. Aktuell i lakseoppdrett til fjerning av lakselus.