Grønnfôring, eller nullbeiting, er fôring med friskt plantemateriale av engvekster eller grønnfôrvekster, som kjøres til dyrene i fjøset eller en utendørs kve. Grønnfôring brukes i noen utstrekning for melkekyr og er et alternativ til beiting.