Grønnaks, slekt i gressfamilien. Flerårige, spinkle aksgress med store småaks som er så kortstilket at blomsterstanden minner om akset hos hundekveke. 10 arter, 2 i Norge: kalkgrønnaks og lundgrønnaks.