Grønn markgresshoppe, gresshoppeart i familien markgresshopper. Kroppen er vanligvis olivengrønn med brune til gule sider, men helt grønne, brune eller gule individer forekommer. Hannen er 13–15 mm lang, hunnen 20–24 mm. Arten er vanlig i hele Sør-Norge nord til Trøndelag. Den finnes fortrinnsvis på noe fuktige steder i skogkanter, på enger og i veigrøfter.