Grønn løvgresshoppe, gresshoppeart i familien løvgresshopper. En av våre største gresshopper. Kroppen er ensfarget grønn og kan bli over 6 cm lang, hos hunnen kommer et 2 cm eggleggingsrør i tillegg. Antennene er lengre enn kroppen. Arten er vanlig i Sør-Norge nord til Trøndelag; særlig vanlig i nærheten av dyrket mark. Den sitter gjerne i toppen av trær og busker ved skogkanter, i hager og på enger der hannen om sensommernettene kan høres opptil 200 m av gårde. Sangen består av en høy, monoton «filing» med 12 til 15 gnissinger per sekund. Hver sangstrofe varer fra 3 til 20 sekunder. Tonehøyden faller litt mot slutten av hver strofe. Gresshoppen flyr sjelden langt, og tar ved fare gjerne tilflukt på bakken. Føden er hovedsakelig andre insekter, men også saftige blader.