Grønlandssteinskvett, underart av steinskvett, fugleart i trostefamilien. Noe større og med brunere underside enn nominatunderarten. Trekker gjennom det vestlige Europa fra hekkeområdene mellom det nordøstlige Canada og Grønland. Påtreffes ikke sjelden på trekkfuglstasjoner langs Nordsjøkystene, slik som på Utsira, Jæren og Lista.