Grønlandssisik, underart av gråsisik, fugleart i finkefamilien. Skutt i Norge én gang, i 1936.