Gråverk, skinn av ekorn. Hanseatene benyttet betegnelsen Grauwerk, tysk betegnelse nå Fäh. Se pelsverk.