Gråsnutebille, billeart i snutebillefamilien. Kroppen er gråaktig og svakt kobberglinsende, lengde 7–11 mm. De voksne spiser av furunåler, larvene på fururøtter. Arten kan gjøre stor skade på 8–15 år gamle furuer eller på røttene av yngre trær. Den er vanlig i Sør-Norge, men hittil har den ikke opptrådt som noe alvorlig skadedyr hos oss.