Grårublom, flerårig urt i korsblomstfamilien. 15–25 cm høy, med bladene i rosett ved grunnen og noen få stengelblad, både stengel og blad er tett stjernehåret. Grårublom vokser på tørre steder på kalkrik grunn noen få steder i Troms og Finnmark.