Gråfiolett båndfly, sommerfuglart i familien nattfly, Noctuidae. Vingespenn 36 til 42 mm. Flyr langs kysten fra Vest-Agder til Hordaland fra juli til august. Larven lever på ulike urter og lyngplanter som blåbær og tyttebær.