Gråfilter, et filter som har til funksjon å redusere den mengden lys som slipper inn til bildebrikken, for å kunne fotografere på større blenderåpning eller med lenger eksponering. Gråfilter finnes med flere filterfaktorer, det vil si at det finnes lysere og mørkere filtre.