Gråbrun markgresshoppe, gresshoppeart i familien markgresshopper. Fargen kan være ensfarget eller flekket grønn, gul, brun, rød, grå eller svart. Hannen er 13–17 mm lang, hunnen 19–24 mm. Arten er meget miljøtolerant og finnes over hele Sør-Norge i all slags terreng, med unntak av det helt våte eller tørre. Den går heller ikke i fjellet. Sangen består av gnissinger som varer ca. ½ sekund og gjentas 6–12 ganger med 1–2 sekunders mellomrom.