Grå smeller, billeart i familien smellere. En 12–17 mm lang, gråspettet art som i forhold til andre norske smellere har korte antenner og kort, bredt halsskjold. Den er ganske vanlig i kyststrøk av Sør-Norge på planter og under stein. Larvene lever av røtter og kan opptre som skadedyr.