Grå plommer, velsmakende steinfrukter av Parinari excelsa, et eviggrønt tre i familien Chrysobalanaceae, vokser på savannene i tropisk Vest-Afrika. De er et viktig næringsmiddel for folk i tropiske strøk.