Ettårig art i snylterotfamilien. 10–20 cm høy, stiv stengel, ofte flere ganger grenet fra grunnen av stengelen, bladene grågrønne og tetthårede, hvite til lysfiolette blomster. Som de andre øyentrøstartene er gråøyentrøst en halvparasitt, den vokser på tørr beitemark og enger på Østlandet og spredt langs kysten til Møre og Romsdal.