Govda, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: bred.