Goudron, svart bek, fås som rest ved destillasjon av råolje og steinkulltjære. Ble tidligere brukt i bygningsindustrien, til takpapp m.m.