Gotisk forband, polsk forband, murtype der mursteinene ligger annethvert lag med langsiden ut og annethvert lag med kortsiden ut.