Gopura, inngangsportal til sørindiske templer, med form som et tårn som ligner en avskåret pyramide. En gopura kan være mer enn 60 m høy. Den fører inn til tempelområdet, og selve tempelet er oftest en mindre bygning. Gopuraer er gjerne plassert i alle fire himmelretninger, og er fullstendig dekket av skulpturer der guder, dyr og mennesker myldrer om hverandre.