Gofferskilpadde, krypdyrart i landskilpaddefamilien. Nordamerikansk, middelstor landskilpadde (ca. 30 cm) som graver inntil flere meter dype jordhuler, hvor temperatur og fuktighet holder seg konstant, og hvor den beskytter seg mot kulde og varme. Den er nærmest et ørkendyr som foretar regelmessige vandringer fra vinter- til sommerbosteder og tilbake. Truet pga. ødeleggelse av leveområder. Slekten Gopherus omfatter 4 arter.