Goddi, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: villrein.