Goahti, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: gamme, telt.